Регистрация, настройки и потребители

...

Регистрация

Тук внимателно попълнете името на фирмата, ЕИК, ДДС номер (ако фирмата е регистрирана по ДДС), адрес, имейл, телефон и парола. Паролата винаги може да я смените от линка в настройките. Кликнете "Подаване на заявка". На посочения имейл ще получите писмо, чрез което трябва да активирате акаунта. Активирането става, като кликнете бутона. Напишете Rila.tools в който и да е браузър и с имейла и паролата си ще влезете в софтуера за фактуриране.

Различни типове документи

Софтуера поддържа фактури, invoice, кредитни и дебитни известия на български и английски език с допълнителна валута. За различните групи документи има и различна номерация, която можете да настройвате.

Настройки по подразбиране

Може да настроите закръгленията на единичните цени, ДДС ставката по подразбиране, дали да има колони и полета за Т.О.(търговска отстъпка), които можете да променяте за всеки конкретен документ в процеса на въвеждането и редакцията им.

...

Настройки

Чрез "Качване на лого"– можете да качите лого до 10MB. В "Номерация на документите" – задавате последния издаден номер на фактура или номерът, след който искате да започне номерацията на фактурите, дебитните или кредитни известия. Същото се отнася и за номерацията на протоколи, или оферти/проформи. В "Потребители и права" можете да добавяте потребители и да настройвате тяхното ниво на достъп. В "Незадължителни реквизити, които да се изискват във фактурите" можете да отбележите кои реквизити искате софтуерът да изисква да се попълват, преди да се издаде документ. "Настройки по подразбиране за всеки документ" – тук ако маркирате "(Т.О.) за всеки ред", когато отворите документ, по подразбиране на всеки ред ще има поле, където ще може да въведете различна търговска отстъпка за всеки ред. Във всеки изходящ документ това поле може да се премахва или добавя. В "ДДС ставка" е процента на ДДС, която да се попълва автоматично в изходящите документи. Тази стойност може да се променя във всеки изходящ документ. В списъка "Банкови сметки на фирмата" можете да въведете банковите сметки на фирмата и във всеки изходящ документ да избирате от него. За да запазите промените е необходимо да кликнете "Запис и прилагане на настройките".

Банкови сметки

Софтуера поддържа списък от множество банкови сметки на вашата фирма. За всяка от тях може да дефинирате име на обслужващата банка, IBAN, BIC, и валута, в която е сметката.

Потребителски акаунти

Канете чрез имейл, добавяйте и премахвайте потребители, които да имат достъп до акаунта на вашата фирма, като определяте индивидуалното им ниво на достъп.

...

Работа с много фирми

Работи с фирми, които са или не са регистрирани по ЗДДС. От един акаунт, може да имате достъп до множество Ваши фирми, фирми на ваши партньори или ако сте счетоводител, фирми на Вашите клиенти.

Допълнителна сигурност

Активирайте "Двуфакторна автентикация" от едноименния линк в настройки, за да се предпазите от неоторизиран достъп при евентуална кражба на вашата парола. Разбира се, нашият съвет е и да променяте редовно паролата си от линка "Промяна на паролата".

Опитайте и решете сами дали това е софтуера, от който се нуждаете.

Регистрирайте се и безплатно ползвайте пълните възможности на софтуера. Преценете сами дали това е услугата, от който се нуждаете. Винаги може да се откажете да ползвате нашите услуги.

Регистрирайте се сега...

имейл за връзка:
[email protected]

...или първо прочетете повече за функционалността на софтуера, условията за ползване и политиката за поверителност от линковете по-долу...